Dergi Hakkında

Journal of Turkic Civilization Studies (JTCS) uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez, Türk uygarlığı ile ilgili kültürel, tarihî ve sosyal olay ve problemleri bilimsel ölçüler çerçevesinde ortaya koymak üzere yayımlanmaktadır.

Yeni Sayı

Cilt 4 Sayı 2 (2023): Journal of Turkic Civilization Studies
Yayınlanmış: 2024-01-25

Makaleler

Tüm Sayıları Göster