1927-1928 Yılları Yeni Türk Alfabesi Komitesinin I. Bakü, II. Taşkent ve III. Kazan Kurultayları Üzerine İnceleme

Yazarlar

  • Ziyafet GASIMOVA

Özet

1928 yılında Türk Toplulukları için hazırlanan Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi etrafında yoğun çalışmalar başlatıldı. Sovyetler Birliği'ne dahil olan Türk Cumhuriyetlerinin Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi ile ilgili bu çalışmalar Bakü, Taşkent ve Kazan Kurultaylarında değerlendirildi. Yeni Türk Alfabesi Merkez Komitesinin ilk kurultayı 3-6 Haziran 1927 tarihlerinde Bakü'de yapıldı. Kurultaya Trans Kafkasya Federatif Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Özbekistan, Başkurdistan, Tataristan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırım, Kırgız Cumhuriyetleri temsilcileri ile Tacik Özerk Bölgesinden bir temsilci katıldılar. Komite, çalışmalarını devam ettirerek 7 Ocak 1926 tarihinde ikinci kurultayını yapmak amacıyla Taşkent’te toplandı. Komitenin III. Kurultayı ise 18-23 Aralık 1928 tarihlerinde Kazan’da yapıldı. Kurultaya komitenin 44 üyesi, bilim adamları ve diğer katılımcılar iştirak etti. Kurultayda, Merkezî Yeni Türk Alfabe Komitelerinin raporları üzerine kararlar alındı. Bu çalışmada, Yeni Türk alfabesi Merkez Komitesinin çalışmaları, Bakü, Taşkent, Kazan Kurultayları ele alınarak incelenmiştir.

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

Ziyafet GASIMOVA. (2024). 1927-1928 Yılları Yeni Türk Alfabesi Komitesinin I. Bakü, II. Taşkent ve III. Kazan Kurultayları Üzerine İnceleme. Türk Uygarlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(2). Geliş tarihi gönderen https://jtcs.manas.edu.kg/index.php/main/article/view/98