Erol Güngör Düşüncesinde Türk Milli Kültürü ve Yeniden İnşası

Yazarlar

  • Zafer YILMAZ

Anahtar Kelimeler:

Erol Güngör, Kültür, Türk Milli Kültürü, Aydın

Özet

Erol Güngör (1938-1983), yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türk düşünce hayatını etkileyen özgün simalardan biridir. Kültür, medeniyet, dil, tarih, din, tasavvuf, eğitim gibi sosyal bilimlerin hemen her alanında derin bilgi ve tecrübe sahibi bir akademisyen, kültür insanı, bir Türk aydınıdır. Güngör, Türkiye’nin Batılılaşma sürecinde Türk milli kültürünün tahribata uğradığını düşünür ve milli kültürü yeniden inşa etmeyi bir ideal olarak görür. Farklı alan ve konulara ilişkin yazılarını bir şekilde çağdaş bir Türk milli kültürü inşa etme idealiyle ilişkilendirir. Türk milli kültürünün temel kaynaklarını analiz eder, yabancı kültürler karşısındaki durumunu değerlendirir ve çağdaş bir Türk milli kültürü inşa etmenin gerekliliğini vurgular. Nitekim Güngör, kendi milli kültürünü kuramamış bir ülkenin yabancı kültürler karşısında varlık gösteremeyeceğini, yabancı kültürlerin etkisiyle toplumun değerlerinin bozulacağını ifade eder. Güngör, milli kültüre sahip çıkma ve geliştirme konusunda aydınların önemine dikkat çeker. Aydınların, yabancı kültürler karşısında değişmeyecek güçlü bir Türk milli kültürü oluşturabileceklerini düşünür. Bu çalışmanın amacı, Güngör’ün düşüncelerinden hareketle günümüzdeki kültür konusunda yapılan tartışmalara katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Güngör’ün Türk milli kültürüne ilişkin görüşleri ve yeniden inşası konusunda yapılması gerekenler literatür taraması yoluyla belirli temalar altında incelenmiştir.

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

Zafer YILMAZ. (2024). Erol Güngör Düşüncesinde Türk Milli Kültürü ve Yeniden İnşası. Türk Uygarlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(2), 105–117. Geliş tarihi gönderen https://jtcs.manas.edu.kg/index.php/main/article/view/97