Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili (2000- 2023) Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İçerik Analizi (Eğilimlerin Belirlenmesi)

Yazarlar

  • Elif ADAK AKENGİN_Mehmet Arif ÖZERBAŞ

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, eğitim programı, içerik analizi, araştırma eğilimleri

Özet

Bu çalışmada, 2000-2023 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen okul öncesi eğitim programı alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenerek, araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada“okulöncesi eğitim programı” na yönelik çalışmalar ele alınmıştır. İncelenen tezler yayınlandığı yıl, konu alanı, yöntemi, deseni, veri toplama araçları, veri analizi teknikleri ve örneklem özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Tezler doküman analizi yapılarak incelenmiş ve “Tez Sınıflama Formu” kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan okul öncesi eğitim programı ile ilgili tezler çalışma kapsamına alınmıştır. Buna göre araştırmanın kapsamını 65 yüksek lisans tezi ve 10 doktora tezi oluşturmaktadır. Çalışma 2000-2023 yılları ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre incelenen tezlerin çoğunluğunun nicel ve öğretmen görüşlerinin incelenmesine yönelik olduğu belirlenmiştir.

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

Elif ADAK AKENGİN_Mehmet Arif ÖZERBAŞ. (2024). Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili (2000- 2023) Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İçerik Analizi (Eğilimlerin Belirlenmesi). Türk Uygarlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(2), 146–164. Geliş tarihi gönderen https://jtcs.manas.edu.kg/index.php/main/article/view/100