Türk Destanlarının Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar

  • Yücel GELİŞLİ

Anahtar Kelimeler:

Destanlar, Değerler, Değerler eğitimi, Destanlarda yer alan değerler.

Özet

Destanlar, bir milletin kültürünün temel taşıyıcılarından biridir. Destanlar sözlü ve yazılı edebiyatın önemli ürünlerinden biridir. Değerler, bir toplumun temelini oluşturan inançlar ve davranış normlarıdır. Destanlar değerleri yücelten, cesaret, iyilik, yardımlaşma, vatanseverlik gibi erdemleri işleyen önemli birer edebi kaynaktır.
Bu çalışmada, Türk kültüründe önemli bir yeri olan destanların değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma nitel araştırma modellerinden olgubilim çalışmasıyla desenlenmiştir. Veriler dokuman analizi tekniği ile literatürden elde edilmiştir. Çalışma Anadolu’da söylenen destanlarla sınırlı tutulmuştur.
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre destanlarda genelde şu değerler yer almaktadır; kahramanlık, cesaret, fedakârlık, vatanseverlik, iyilik yapmak ve
yardımlaşmak gibi değerler yer almaktadır.
Destanlar, milli değerlerin topluma aktarılmasında önemli bir rol oynar ve kültürün devamlılığını sağlar. Destanlar kahramanlık, cesaret, fedakârlık, vatanseverlik, iyilik yapmak ve yardımlaşmak gibi değerleri aktararak bireylerin kendilerini tanımlamalarına, milli kimlik kazanmalarına ve mensubu oldukları millete aidiyet duygularıyla bağlanmalarına katkı sağlar. Destanlar bu değerleri hikâyeler ve kahramanlar üzerinden anlatarak, topluma aktarır ve kültürün devamını sağlar, toplumun birlik ve beraberliğini sağlamada önemli bir rol oynar.

 

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

GELİŞLİ, Y. (2024). Türk Destanlarının Değerler Açısından İncelenmesi. Türk Uygarlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(2), 65–77. Geliş tarihi gönderen https://jtcs.manas.edu.kg/index.php/main/article/view/94