Dergi Hakkında

Journal of Turkic Civilization Studies (JTCS) uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez, Türk uygarlığı ile ilgili kültürel, tarihî ve sosyal olay ve problemleri bilimsel ölçüler çerçevesinde ortaya koymak üzere yayımlanmaktadır.

Amaç

Journal of Turkic Civilization Studies aşağıdakileri amaçlamaktadır:

  1. Türk uygarlığı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları ve sonuçları yayımlamayı ve bilim camiasıyla paylaşmayı;
  2. Bilime katkıda bulunan güncel konulardaki akademik çalışmaların yayımlandığı bir dergi olmayı;
  3. Birçok veri tabanı ile indeksler tarafından taranmayı ve geniş okur kitlesine erişim sağlamayı;
  4. JTCS’de yayımlanan makalelerin atıf alabilirlik seviyesini arttırmayı;
  5. JTCS, başta Türk Dünyası ülkeleri olmak üzere dünyanın dört köşesinden Türk uygarlığına ilgi duyan bilim insanlarıyla iletişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

JTCS’ye gönderilen yazıların alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir araştırma makalesi ya da belirli konuyla ilgili daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren ve dikkate değer önemli görüşler ortaya koyan derleme makalesi olması beklenir.

Dergi Konuları: Türk Uygarlığı, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Dünyası, Türk Kültürü, Tarih, Din, Eğitim, Toplum

ISSN: 1694-5409