Özbekçe <-> Türkçe Otomatik Çeviri Yazilimi Için Deyimlerin Veritabanini Oluşturma Sorunu

Yazarlar

  • Manzura ABJALOVA_Umida RAŞIDOVA

Anahtar Kelimeler:

deyimsel birim (DB), deyim, kelime, cümle, otomatik çeviri, dilsel veritaban.

Özet

Deyimlerin, birkaç kelimeden oluşan ortak bir dil birimi ve harfi harfine tercüme edilemeyen sözdizimsel bir bütün olarak kabul edildiği bilinmektedir. Linguo-kültürel öneme sahip deyimler, her milletin tarihi boyunca hayatındaki çeşitli durumların bir sonucu olarak sembolik benzetmeler ve karşılaştırmalar sonucunda oluşmuştur. Çevirideki metne linguo-kültürel yaklaşım, sanatsal söylemin kültürel olarak tanımlanmış idio-etnik, kültürel farklılığının neden olduğu engellerin belirlenmesine ve aşılmasına olanak tanır. Bu nedenle, otomatik çeviride verimlilik elde etmek için, deyimsel birimlerin (DB) paralel bir veritabanını oluşturmak önemlidir. Bu makale, deyimlerin sözcüksel bir birim olarak tanımlanmasını, deyimlerin temelinin oluşturulmasını sağlayan faktörleri incelemektedir.

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

Manzura ABJALOVA_Umida RAŞIDOVA. (2024). Özbekçe &lt;-&gt; Türkçe Otomatik Çeviri Yazilimi Için Deyimlerin Veritabanini Oluşturma Sorunu. Türk Uygarlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(2), 178–187. Geliş tarihi gönderen https://jtcs.manas.edu.kg/index.php/main/article/view/102